תזות ודיסרטציות

שנה סטודנט/ית מנחה
2022 התערבות רב רכיבית בקריאת מילה המבוססת על תפקודים ניהוליים בקרב קוראים מתקשים, והשפעתה על אוריינות, יכולות מטא-לשוניות ויכולות קוגניטיביות (אנגלית) MA בלישה, דנה פרופ' רחל שיף
2022 מורכבות רב ממדית של כתיב מוספיות: ניתוח ביצועי תלמידים עם דיסלקציה בהשוואה לקבוצות ביקורת עם התפתחות טיפוסית (אנגלית) MA קימל לב, אלה פרופ' רחל שיף
2022 שילוב בין אסטרטגיות ייצוג מילולי ובין אסטרטגיית ייצוג ויזואלי מנטלי, ותרומתו להבנת הנקרא של הטקסט המידעי‏ MA שמיר-צברי, נטע פרופ' רחל שיף
2021 למידה סטטיסטית ומאפיינים שפתיים : השוואה בין ילדי גן לקויי שפה לילדי גן עם התפתחות תקינה MA אביטל, קורין פרופ' רחל שיף
2021 ייצוג מנטאלי מרחבי בקרב ילדים עם לקות שפה בהשוואה לילדים עם התפתחות תקינה בגיל הגן : השפעת ההיבט המיוצג ורמת מורכבותו MA לוונטל, יעל פרופ' רחל שיף
2021 יציבות מורפמת השורש הדבור בלקסיקון המנטאלי : השוואה בין קוראים עם דיסלקציה לקוראים שהתפתחותם תקינה MA פוקר חזן, נויה פרופ' רחל שיף
2020 אימון מרווח מסייע בלמידת דקדוק מלאכותי : עדות ממטלת הפקה (אנגלית) MA גרין, הדס פרופ' רחל שיף
2020 השפעת שכיחות הופעת המילים בשפה העברית על התפתחות קריאת מילים מנוקדות ולא מנוקדות ובניקוד שגוי MA דאי עדרי, אסתר פרופ' רחל שיף
2020 השפעות סמנטיות על עיבוד מורפולוגי סמוי ומפורש : השוואה בין קוראים תקינים לקוראים עם דיסלקציה MA מרטון, רעות פרופ' רחל שיף
2020 תרומת פידבק לתהליכי למידה סטטיסטית באופנות השמיעתית, תוך הבחנה בין למידה סמויה ללמידה מפורשת : השוואה בין קוראים עם דיסלקסיה לקוראים שהתפתחותם תקינה MA סטר, גלית פרופ' רחל שיף
2020 השפעת הדיגלוסיה על רכישת שפה דבורה וכתובה בערבית : הפקת שיח נרטיבי ואקספוזיטורי דבור וכתוב PhD שיבל, סוהא פרופ' רחל שיף
ד"ר אלינור סאיג-חדאד
2019 השפעת רמת המפורשות במטלת למידת דקדוק מלאכותי באופנות חזותית ושמיעתית : השוואה בין מאייתים חלשים ומיומנים MA גלעד פטראנו, רותם ד"ר שני קחטה
פרופ' רחל שיף
2019 למידה סטטיסטית סמויה ומפורשת במטלת דקדוק מלאכותי : השוואה בין קוראים בוגרים בעלי התפתחות תקינה לבין קוראים בעלי דיסלקסיה MA ואזנר, יפעה פרופ' רחל שיף
2018 תפקודים ניהוליים והשפעתם על היכולות הפונולוגיות והמורפולוגיות : השוואה בין ילדים עם לקות שפה לילדים עם התפתחות תקינה בגילאי הגן MA אוחיון, יפעת פרופ' רחל שיף
2018 למה קשה לי להיות חבר בעת משחק? : השוואת תפקודים קוגניטיביים בסביבה מבוקרת ובעת קשר חברי בקרב ילדים עם ADHD וילדים בעלי התפתחות תקינה PhD ליפשיץ, שרון פרופ' רחל שיף
ד"ר רוני גבע
2018 השפעות סמנטיות על ידע מורפולוגי סמוי ומפורש בקרב קוראים : השוואה בין מיצב חברתי-כלכלי נמוך למיצב בינוני-גבוה MA קיאסי-לבל, מלי פרופ' רחל שיף
2018 רכישה של מיומנות קוגניטיבית בקרב סטודנטים עם הפרעת קשב וריכוז MA קירשטין סער, עדי פרופ' רחל שיף
2018 כתיב אותיות הפונקציה בעברית בקרב תלמידים דוברי עברית בישראל MA רוזנשטוק, שלומית פרופ' רחל שיף
2018 התפתחות יכולת הרפרור : השוואה בין ילדים בעלי ליקוי שפתי ובין ילדים בעלי התפתחות שפתית תקינה MA שחם, עליזה פרופ' רחל שיף
2018 תהליכי עדכון בעקבות מידע סותר בטקסט נרטיבי : מידת נגישות הקורא אל המידע הקודם MA שפירא, סיון פרופ' רחל שיף
2017 למידת רצף ויכולת העברה בגירויים מילוליים ולא מילוליים : השוואה בין קוראים עם דיסלקסיה התפתחותית לקוראים תקינים MA דוידוביץ’, טלי פרופ' רחל שיף
2017 בחינת התפיסה הגלובלית והלוקאלית במודליות הוויזואלית והאודיטורית : השוואה בין קוראים עם דיסלקציה לקוראים עם הפרעת קשב MA חבה, לימור פרופ' רחל שיף
2017 התפתחותו של הידע הלקסיקלי, המורפו-לקסיקלי והמורפולוגי : השוואה בין מיצב בינוני-גבוה למיצב נמוך MA עמית, אדוה פרופ' רחל שיף
2017 רכישת חוקי דקדוק מלאכותי בקרב מבוגרים המתקשים ברכישת אנגלית כשפה זרה MA פריד, נוי ד"ר שני קחטה
פרופ' רחל שיף
2017 השפעת הדיגלוסיה על התפתחות המודעות הפונולוגית והמורפולוגית ועל יכולת קריאת מילים מנוקדות ולא מנוקדות בשפה הערבית : השוואה בין מיצב חברתי-כלכלי בינוני-גבוה ומיצב נמוך PhD שחברי-קאסם, עביר ד"ר אלינור סאיג-חדאד
פרופ' רחל שיף