אימון מרווח מסייע בלמידת דקדוק מלאכותי : עדות ממטלת הפקה (אנגלית)