English שלחו לחבר

תרומת פידבק לתהליכי למידה סטטיסטית באופנות השמיעתית, תוך הבחנה בין למידה סמויה ללמידה מפורשת : השוואה בין קוראים עם דיסלקסיה לקוראים שהתפתחותם תקינה