תזות ודיסרטציות

שנה סטודנט/ית מנחה
2023 תהליכי זהות ומוטיבציה הורית בקרב אימהות יחידניות מבחירה ושלא מבחירה (אנגלית) MA גול, חן ד"ר מאיה כהן-מלייב
2022 לשפר, לשמר ולהיות משמעותית : שלושה סוגים של מוטיבציות ג'נרטיביות בקרב יועצות חינוכיות בגיל הביניים MA אדלר, אורית ד"ר אלי שכטר
ד"ר מאיה כהן-מלייב
2021 שילוב עבודה-משפחה אצל נשים חילוניות בעלות קריירה תובענית מחד ומשפחה גדולה מאידך MA בן דוד, ארץ פרופ' זהבית גרוס
ד"ר מאיה כהן-מלייב
2019 תפיסות תפקידי החיים : מגדר, עבודה ואימהות ופיתוח תפיסת קריירה בקרב בנות לאימהות קרייריסטיות MA דיין, חן פרופ' זהבית גרוס
ד"ר מאיה כהן-מלייב
2019 ניבוי ממדי התפתחות הזהות האימהית בתקופת ההיריון על תחושת הצמיחה של נשים לאחר הלידה, בתקופת המעבר לאימהות בפעם הראשונה MA היקרי בוטון, נטע פרופ' חבר ניר מדג'ר
ד"ר מאיה כהן-מלייב
2018 הקשר בין חווית התאומות לבין האינטימיות הזוגית בבגרות MA מלק, חני ד"ר מאיה כהן-מלייב
פרופ' חבר ניר מדג'ר
2017 חקירה זהותית של הורים בעקבות תהליכי חזרה בתשובה של ילדיהם MA וייס, חגי ד"ר מאיה כהן-מלייב
ד"ר אלי שכטר
2017 הקשר בין סגנון התקשרות ותחושת המסוגלות העצמית של המורה לתפיסת תפקידו כמפתח זהות ורפלקטיביות בקרב תלמידיו MA סלומון, גלית ד"ר מאיה כהן-מלייב
ד"ר אלי שכטר
2017 תהליכי חקירה וזהות דתית בקרב תלמידי ישיבות גבוהות MA שרעבי, אורי ד"ר מאיה כהן-מלייב
פרופ' חבר ישראל ריץ
2016 תהליכי אקספלורציה זהותית בקרב מאומצים MA עוזר-ברגר, טל ד"ר מאיה כהן-מלייב
ד"ר אלי שכטר
2015 אינטראקציות אם-ילד/ה בזמן סיפור בעל פה MA שטייאר-לוי, שרון פרופ' נירית באומינגר-צביאלי
ד"ר מאיה כהן-מלייב