תזות ודיסרטציות

שנה סטודנט/ית מנחה
2023 התנהגות חברתית תקשורתית במצבי אינטראקציה טבעיים של בנים ובנות ברצף האוטיזם בתפקוד גבוה בגיל ההתבגרות MA בן שבת-סרי, מירי פרופ' נירית באומינגר-צביאלי
2022 יצירת מכנה משותף (common ground) בקרב ילדים בקשת האוטיסטית בזיקה ל - Theory of Mind ויכולות פרגמטיות MA גת, הילה פרופ' נירית באומינגר-צביאלי
2021 הקשר בין אינטראקציה חברתית עם בני הגיל לבין יכולות מוטוריות אישיות ודיאדיות ותפקודים ניהוליים בקרב ילדים בספקטרום האוטיסטי וילדים בהתפתחות תקינה PhD אסטרוגו, יעל פרופ' נירית באומינגר-צביאלי
2021 פעולה משותפת (joint action) בקרב ילדים ומתבגרים בספקטרום האוטיסטי ואלו עם התפתחות תקינה‏ PhD בר יהודה, שחר פרופ' נירית באומינגר-צביאלי
2021 יצירת מכנה משותף, common ground, בשיח אצל דוברים עם התפתחות תקינה ודוברים בספקטרום האוטיסטי‏ PhD קרין, עינת פרופ' נירית באומינגר-צביאלי
ד"ר רוני גבע
2021 התרומה של תיאום מוטורי משותף ליצירת מכנה משותף בשיח בזיקה לתאוריית המיינד בקרב ילדים ומתבגרים בספקטרום האוטיסטי MA שטרן, בינה פרופ' נירית באומינגר-צביאלי
2021 הקשר בין מוטוריקה אישית למוטוריקה דיאדית-תאום תנועתי חברתי, בזיקה לתפקודים ניהוליים וחומרת לקות בקרב ילדים עם ASD בילדות המוקדמת, טרום מתבגרים ומתבגרים MA שמש, ענבל פרופ' נירית באומינגר-צביאלי
2020 מחשבות וניסיונות אובדניים ברצף האוטיסטי הרחב (אנגלית) MA ישעיהו הדס פרופ' נירית באומינגר-צביאלי
2020 קשרים בין תפקודים קוגניטיביים לבין הבנת הנקרא של טקסט סיפורי בקרב ילדים עם התפתחות תקינה וילדים עם ASD בתפקוד גבוה MA מירסקי, יפעת פרופ' נירית באומינגר-צביאלי
ד"ר יעל קמחי
2020 תרומת אסטרטגיות למידה לשיפור הבנת הנקרא של טקסט מידעי בקרב תלמידים עם ASD בתפקוד גבוה ותלמידים בעלי התפתחות תקינה MA קמפנר מישקין, אירית פרופ' נירית באומינגר-צביאלי
ד"ר יעל קמחי
2019 חששות, ידע, ניסיון ותפיסות בנושא מיניות בקרב מתבגרים בעלי אוטיזם והוריהם MA ארבל-דוד, אפרת פרופ' נירית באומינגר-צביאלי
2019 תפיסת המוות בקרב ילדים עם אוטיזם בתפקוד גבוה בהשוואה להתפתחות תקינה MA מושקוביץ, שלהבת פרופ' נירית באומינגר-צביאלי
2019 התנהגות חברתית תקשורתית במצבי אינטראקציה טבעיים של ילדים ברצף האוטיזם בתפקוד גבוה בגיל הרך PhD שפר, אנהליה פרופ' נירית באומינגר-צביאלי
2018 מאפייני אינטראקציה חברתית של ילדי גן המאובחנים על הקשת האוטיסטית בתפקוד גבוה בזיקה להתערבות קבוצתית בשיתוף עמיתים PhD איתן, דגנית פרופ' נירית באומינגר-צביאלי
2018 התערבות חברתית לקידום מיומנויות משחק חברתי ומשחק חברתי-דמיוני בקרב ילדי גן בעלי תפקוד גבוה על הרצף האוטיסטי, תוך שילוב עמיתים PhD הושמנד, שגית פרופ' נירית באומינגר-צביאלי
2018 הבדלים אינדיווידואליים במרכיבי השיח בקרב ילדים המאובחנים על הספקטרום האוטיסטי עם בני גילם בזיקה לאופי הסיטואציה החברתית MA פינק-רוזנברג, יעל פרופ' נירית באומינגר-צביאלי
2018 מאפיינים מרכזיים באינטראקציה חברתית בקרב ילדי גן המאובחנים באוטיזם בתפקוד גבוה, בסיטואציות ברמות מובנות שונות עם בני גילם, בזיקה לחומרת הלקות האוטיסטית, חומרת הלקות החברתית ו-IQ MA שלום-זהבי, מרב פרופ' נירית באומינגר-צביאלי
2017 בדיקת יעילות תוכנית נתמכת טכנולוגיה בקידום שיח בקרב ילדים עם אוטיזם בתפקוד גבוה MA ביטון, רויטל פרופ' נירית באומינגר-צביאלי
2017 אפיונים של משחק באובייקטים, משחק חברתי ומשחק חברתי-דמיוני בקרב ילדי גן בספקטרום האוטיסטי בתפקוד גבוה, בזיקה לחומרת הלקות האוטיסטית, חומרת הלקות החברתית, גיל ו-IQ MA ברנשטיין, מורן פרופ' נירית באומינגר-צביאלי
2017 מחקר מטה-אנליטי לבחינת היעילות של תכניות התערבות מסוג קוגניטיבי וקוגניטיבי-התנהגותי לקידום יכולת חברתית אינטגרלית בקרב ילדים עם אוטיזם בתפקוד גבוה MA מסיקה, קרין פרופ' נירית באומינגר-צביאלי
2017 פיתוח שיתוף פעולה עם עמיתים בקרב ילדים עם אוטיזם בעלי יכולת מילולית מצומצמת בזיקה לפרופיל הסנסורי MA סמואל-מגל, קרן פרופ' נירית באומינגר-צביאלי
2017 תרומת יכולות הקשב המשותף לקידום ופיתוח מיומנות שיח של ילדים עם אוטיזם בעלי וורבאליות מינימאלית MA פרידלין, אבנר פרופ' נירית באומינגר-צביאלי
2017 התרומה של IQ ביצועי ומילולי למיומניות שיח חברתי ושיתוף פעולה עם בני הגיל בקרב ילדים עם אוטיזם בעלי שפה דבורה מועטה MA קורן, דרור פרופ' נירית באומינגר-צביאלי
2017 פיתוח מיומנויות שיחת עמיתים בקרב ילדי גן בעלי תפקוד גבוה ברצף האוטיסטי PhD רג’ואן, אופירה פרופ' נירית באומינגר-צביאלי
2016 ‫פיתוח שיח חברתי בקרב ילדים עם אוטיזם בעלי יכולת מילולית מוגבלת בזיקה לתפקודים הניהוליים MA אסטרוגו, יעל פרופ' נירית באומינגר-צביאלי