המכון לחקר החינוך הדתי ולקידומו ע"ש פרופ' א. שטרן

המכון עוסק במחקר בסיסי ויישומי על חינוך דתי בכל גווניו וכן יוזם פעילויות המכוונות להשבחת החינוך הדתי. המכון תומך בביצוע ובפרסום עבודות מדעיות העוסקות בחינוך יהודי דתי. פעילות המכון מתמקדת בחינוך הממלכתי דתי בישראל, אך חוקרי המכון עוסקים בחינוך יהודי דתי בכל גילוייו הן בארץ והן בתפוצות.

תאריך עדכון אחרון : 11/06/2019