English שלחו לחבר

תרומת אסטרטגיות למידה לשיפור הבנת הנקרא של טקסט מידעי בקרב תלמידים עם ASD בתפקוד גבוה ותלמידים בעלי התפתחות תקינה