התפתחותה של הסימולציה בחינוך: ממענה למצוקותיהם של מורים מתמחים לפיתוח מערכתי

מחבר
איזנהמר, מ'המרכז לסימולציה בחינוך (הל"ב) הוקם כדי למצוא פתרון למצוקתם הדוחקת המרכז לסימולציה בחינוך ( הל"ב ) של מורים מתחילים החווים עומס רגשי רב בהתמודדותם עם המציאות המורכבת של חיי היום - יום בבית הספר, בייחוד מצוקה הקשורה בתחום היחסים הבין - אישיים המתקיימים במעגלים שונים שבין מורים לתלמידיהם, לעמיתיהם, להנהלה ולהורים . פרק זה מתאר את תהליך הקמת המרכז מנקודת מבט פנומנולוגית, החל בזיהוי הקושי של מורים מתחילים בתחום היחסים הבין - אישיים דרך איתורו של פתרון מתאים – למידה סימולטיבית – וכלה בפיתוח מענה כוללני לקידום מיומנויות תקשורת בקרב אנשי חינוך

 

איזנהמר, מ' (2022). התפתחותה של הסימולציה בחינוך: ממענה למצוקותיהם של מורים מתמחים לפיתוח מערכתי. בתוך  י.ב., יבלון, ש., אילוז, ומ., איזנהמר (עורכים). התנסות סימולטיבית בהוראה ולמידה: היבטים תיאורטיים ומחקריים (עמ' 34-48). מכון מופ"ת. 

תאריך עדכון אחרון : 18/07/2022