תזות ודיסרטציות

שנה סטודנט/ית מנחה
2023 לקראת פיתוח למידה חברתית-רגשית של מורים באמצעות סימולציות קבוצתיות בהקשר אתי (אנגלית) PhD גת, יניב פרופ' אורלי שפירא-לשצ'ינסקי
2023 תפיסות מורים והורים בהטמעת נורמות משפטיות : לקראת שיתוף פעולה בין הורים למורים MA טנג'י, שרה פרופ' אורלי שפירא-לשצ'ינסקי
פרופ' חבר ישראל גילת
2023 לקראת פיתוח מודל אקולוגי-חברתי בקרב מנהיגי ביניים בית-ספריים : סימולציות משחק-תפקידים בקונטקסט אתי‏‏ (אנגלית) PhD יפתח, גבע פרופ' אורלי שפירא-לשצ'ינסקי
2022 חקר אירוע של אתגרי מגפות: לקראת הכשרת מורים (אנגלית) MA בוארון, הודיה פרופ' אורלי שפירא-לשצ'ינסקי
2022 אוטונומיית מנהלי/ות בתי ספר תיכוניים וביזורה לצוות המורים הבית ספרי בראייה בירוקרטית MA הבדלי, אירית פרופ' אורלי שפירא-לשצ'ינסקי
2022 תפיסת מנהלי בתי ספר את תהליכי ההכשרה והפיתוח המקצועי לפני ובמהלך תפקידם‏ MA קטנוב, יוסף פרופ' אורלי שפירא-לשצ'ינסקי
2022 אתיקה מחקרית : לקראת פיתוח עקרונות מקצועיים וקווים מנחים לעריכת מחקרים בקרב אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית PhD רפטר-עוזרי, תהילה פרופ' אורלי שפירא-לשצ'ינסקי
2021 מקורות התמיכה והחוסן לשלומות ורווחה רגשית של מורים במהלך התפרצות מגפות כמו הקורונה ומשברים עתידיים דומים : לקראת עיצוב מדיניות MA אמון, עדי פרופ' אורלי שפירא-לשצ'ינסקי
2021 גורמים לנשירת מורים ומורות מדור ה-Y : נקודת מבט פנומנולוגית MA הוניגמן, נופר פרופ' אורלי שפירא-לשצ'ינסקי
2021 אתיקה בקרב חוקרים : לקראת עיצוב מחקרים בקרב אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית MA מילר-הרץ, מרים פרופ' אורלי שפירא-לשצ'ינסקי
2020 תרבות אקולוגית בית ספרית לשימור מורים חדשים (אנגלית) PhD זבלבסקי ארז פרופ' אורלי שפירא-לשצ'ינסקי
פרופ' חבר פסקל בן עוליאל
2020 חקר התרבות האתית הבית ספרית בגישה אקולוגית חברתית : נקודת מבט בינלאומית PhD רווה אמסלם, שני פרופ' אורלי שפירא-לשצ'ינסקי
2020 בחינת תופעות התנהגות אזרחית והתנהגות לא נאותה בשלבי התפתחות הקריירה החינוכית באמצעות סימולציות קבוצתיות (אנגלית) PhD שאער, ענת פרופ' אורלי שפירא-לשצ'ינסקי
2018 חשיפת היבטים אתיים במבחני הערכה בינלאומיים - TIMSS PhD אוחיון, אבי פרופ' אורלי שפירא-לשצ'ינסקי
2018 סימולציות קבוצתיות ככלי לפיתוח קוד התנהגות אתי בקרב מדריכים ומעסיקים במסגרות תעסוקה נתמכת : הדרכה ממוקדת לומד PhD בן-עמרם, מירי פרופ' אורלי שפירא-לשצ'ינסקי
2018 תרומתם של המנהיגות האותנטית והאקלים האתי הבית ספרי בהנעת המורים להתנהגות אזרחית ולצמצום הנרפות החברתית PhD גמליאל, רעות חן פרופ' אורלי שפירא-לשצ'ינסקי
2018 דילמות אתיות העולות בעקבות תעסוקת מורים עם מוגבלות פיזית: פיתוח גישה רב ממדית PhD טל-אלון, נועה פרופ' אורלי שפירא-לשצ'ינסקי
2018 תפיסת הפרת החוזה הפסיכולוגי כמתווכת את הקשר שבין האווירה הבית ספרית לבין מידת ניצול שעות ההוראה בחטיבות העליונות בישראל MA סבג, שמחה מרב פרופ' אורלי שפירא-לשצ'ינסקי
2018 זהות מקצועית ושאיפות קריירה כמתווכות את הקשר בין תפיסת המנהל כמנהיג אותנטי ובין התנהגויות מורים ונטייה לעזיבה במערכת החינוך בישראל PhD צמח, סגלית פרופ' אורלי שפירא-לשצ'ינסקי
2017 מנהיגות אותנטית כמתווכת בין זהות מקצועית ואקלים אתי ארגוני לבין התנהגות אזרחית, התנהגות פוליטית ועזיבה בקרב מנהלי בתי ספר יסודי בישראל PhD מילון, ליבי-לבנה פרופ' אורלי שפירא-לשצ'ינסקי
2016 סימולציות קבוצתיות בקרב מתכשרים להוראה : התמודדות עם דילמות אתיות במקרי אלימות בבית הספר PhD דוידוף, יפעת פרופ' אורלי שפירא-לשצ'ינסקי
2016 סמלי בתי ספר כמשקפים מדיניות מוצהרת ומדיניות בפועל: תפיסות מנהלים MA יפתח, גבע פרופ' אורלי שפירא-לשצ'ינסקי
2016 המנגנונים המוטיבציוניים המסבירים התנהגות אזרחית והתנהגות לא נאותה בקרב עובדי מנהל ופיקוח במשרד החינוך בישראל PhD לוי-גזנפרנץ, טניה פרופ' חבר יוסף קליין
פרופ' אורלי שפירא-לשצ'ינסקי
2015 בחינת תפיסת מעורבות הורים והקשרה להישגים לימודיים בישראל באמצעות מבחני הערכה בינלאומיים (TIMSS‏) MA זבלבסקי, ארז פרופ' אורלי שפירא-לשצ'ינסקי
2015 בחינת העצמה פסיכולוגית כמתווכת בין תפיסות מנהלים ויועצים לבין התנהגויות נסיגה של יועצים בבתי ספר MA נעמן, עדי פרופ' אורלי שפירא-לשצ'ינסקי