השפעת ההתנסות הסימולטיבית על מיקוד שליטה ורגשות בקרב פרחי הוראה

מחבר
וסרמן-גוטויליג, ת'


בפרק זה נדון בהשפעתה של התנסות בסימולציות הממוקדות בהיבטים רגשיים, על מיקוד השליטה של פרחי הוראה ועל רגשותיהם כלפי עצמם כמורים . יש בעיסוק בעולמו הרגשי של המתכשר להוראה כדי להאיר זווית זו בעולמם של המורים לעתיד, ואף לחזק את תהליכי הכשרת המורים מתוך הבנה כי רגשות חיוביים וביטחון ביכולת הפנימית לעמוד במשימה ולתפקד באופן מיטבי משפרים את עבודת המורים ( 2009 Jennings & Greenberg, ) .

 

וסרמן-גוטויליג, ת', אילוז, ש', ומברך, ז' (2022). השפעת ההתנסות הסימולטיבית על מיקוד שליטה ורגשות בקרב פרחי הוראה. בתוך י.ב., יבלון, ש., אילוז ומ., איזנהמר (עורכים). התנסות סימולטיבית בהוראה ולמידה: היבטים תיאורטיים ומחקריים (עמ' 186-208). מכון מופ"ת. 

תאריך עדכון אחרון : 18/07/2022