תזות ודיסרטציות

שנה סטודנט/ית מנחה
2013 מודל תקצוב המוסדות להשכלה גבוהה בישראל ככלי להשגת יעדים כלכליים וחברתיים PhD זילכה, גורי פרופ' אדריאן זיידרמן
פרופ' חבר יוסף קליין
2012 הזיקה בין חינוך טכנולוגי לבין התקדמות בשוק העבודה בישראל : הפריפריה לעומת המרכז PhD מנקין, דינה פרופ' אדריאן זיידרמן
פרופ' חבר דבורה קורט
2008 הקצאת משאבים מחדש במטרה לצמצם פערים במערכת החינוך בישראל ‬(אנגלית) PhD בן-דוד הדר, איריס ‬ פרופ' אדריאן זיידרמן
1996 תכנית הרווחה החינוכית - מדיניות וביצוע MA אקהאוז שושנה פרופ' אדריאן זיידרמן
1988 השפעת תוכנית "פרוייקט המחוייבות האישית" על מידת מעורבותם של בני הנוער בחיי קהילתם, ועל עמדותיהם כלפי העזרה למוסדות נזקקים בקהילה MA זיגדון זאב פרופ' אדריאן זיידרמן
1985 תפיסת מקצוע ההוראה על ידי המורה עצמו והקשר להעדרותו MA גזית עדנה פרופ' אדריאן זיידרמן
1981 שעות הוראה, שעות למוד והשגים בלמודים בבית הספר העל יסודי MA רימלר שרגא פרופ' אדריאן זיידרמן