תזות ודיסרטציות

שנה סטודנט/ית מנחה
1996 שפתם האל מילולית קשורת התרבות של עולי ארגנטינה, כמחסום תקשורתי בראשית עליתם לישראל MA מילחיקר טרוטנר צביה פרופ' רפאל שנלר
1989 דפוסי ההתנהגות המרחבית בתרבויות שונות של החברה הישראלית MA אלרון מלכה פרופ' רפאל שנלר
1984 מעמדם ותיפקודם של המקצועות ההומניסטיים במערכת החינוך הטכנולוגי בישראל MA שמן שרה פרופ' רפאל שנלר