קורות חיים

  ראש החוג להכשרת מורים, הוראת הביולוגיה, חינוך דתי, חינוך טכנולוגי, תקשורת.

  פרסומים

  פרסומים

  שנלר, ר' (2003). חינוך יהודי בעידן הטכנולוגיה המואצת. בתוך י' לוי (עורך). עולמות נפגשים: מדע וטכנולוגיה בראי ההלכה ‬(עמ' 317-327). ירושלים : מחלקת הפרסומים, משרד החינוך

  שנלר, ר' (2003). מה חושבים תלמידי כיתות יא-יב בבית הספר הדתי בישראל על בעיות אמונה ומדע? בתוך י' לוי (עורך). עולמות נפגשים: מדע וטכנולוגיה בראי ההלכה ‬(עמ' 211-225). ירושלים : מחלקת הפרסומים, משרד החינוך

  שנלר, ר' (2003). היבטים פסיכולוגיים ופדגוגיים בהתמודדות עם שאלות אמונה ומדע. בתוך י' לוי (עורך). עולמות נפגשים: מדע וטכנולוגיה בראי ההלכה ‬(עמ'171-181). ירושלים : מחלקת הפרסומים, משרד החינוך

  שנלר, ר' (1998). "והרוצה לטעות - יטעה" על פירושו של רמב"ן ל"נעשה אדם". שמעתין , ל"ה (132), 7-16

  שנלר, ר' (1994). שלבים בהתמכרות בני נוער וצעירים ישראליים למסך הטלויזיוני: גורמים, השפעות ומשמעויות. פתו"ח: כתב-עת בנושאי פוליטיקה תקשורת וחברה , 2, 36-59

  שנלר, ר' (1994). השפות הנשכחות באינטראקציה הכיתתית גרסא מתוקנת. עיונים בחינוך: כתב עת למחקר בחינוך , 59-60, 403-422

  שנלר, ר' (1993). דעיכת הלב בעבודה שבלב (להחזרת תפילה ליושנה).  שמעתין , ל' (113), 97-107, 116

  שנלר, ר' (1992). השפות הנשכחות באינטראקציה הכיתתית .עיונים בחינוך: כתב עת למחקר בחינוך , 57-58, 245-261

  שנלר, ר' (1992). פוטנציאל חיובי עצום. הורים וילדים , 51, 17-18

  שנלר, ר' (1989). וחי אחיך עמך: על קליטת בנות ביתא-ישראל במכללה. טללי אורות: שנתון מכללת אורות ישראל , א': 206-215

  שנלר, ר' (1984). ילדים מול המסך. אותות , 58: 42-43

  שנלר, ר' (1984). הטלוויזיה ומקומה בין עיסוקי שעות הפנאי. עיונים בחינוך: כתב עת למחקר בחינוך , 39: 137-158,

  שנלר, ר' (1984). אמפתיה ותקשורת במפגש הבין-תרבותי. חברה ורווחה: רבעון לעבודה סוציאלית , ה' (4): 299-316

  שנלר, ר' (1983). הערות על הדיאטה של שעות פנאי (הנוער הישראלי). אותות , 51: 13, 34

  שנלר, ר' (1983). הרהורים על האימפריאליזם התרבותי של הטלויזיה. אותות , 53: 7, 21

  שנלר, ר' (1981). הדרכת נוער לצפייה ביקורתית ובררנית בטלוויזיה. עיונים בחינוך: כתב עת למחקר בחינוך , 30: 47-58

  שנלר, ר' (1981). "ומלכותו בכל משלה" (הבשורה שבספר יונה). שמעתין , י"ח (63): 50-54

  שנלר, ר' (1980). הנוער הדתי כצרכן שידורי הטלביזיה הישראלית. חוות דעת , 13: 23-36

  שנלר, ר' (1980). ראית - תאמין! בשדה חמ"ד , כ"ד: 172-178

  שנלר, ר' (1980). אימוני הוראה בטלוויזיה במעגל סגור כגורמים בכיווני ההערכה העצמית של פרחי הוראה (בעקבות ניסוי). החינוך: רבעון לדברי פדגוגיה ופסיכולוגיה , נ"ב: 307-313

  שנלר, ר' (1979). משמעותם החברתית של דפוסי הצפייה בטלוויזיה בנוער הישראלי. עיונים בחינוך: כתב עת למחקר בחינוך , 23: 5-38

  שנלר, ר' (1979). תרומתה של הוראה רב-אמצעית (מולטי מדיאלית) ללימודי היהדות. נתיבות לחינוך ולתרבות תורניים בתפוצות, 15, 196-223

  שנלר, ר' (1978). צמיחתו והתפתחותו של חינוך הבנות ב"עדה החרדית". בתוך י"ד. גילת וא' שטרן (עורכים). מכתם לדוד : ספר זכרון הרב דוד אוקס ז"ל <תרס"ה-תשל"ה>. (עמ' 321-341). רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן

  Schneller, R. (1999). Controlled adoption of modern leisure culture : an abiding challenge to the ultra-Orthodox community  in Jerusalem. In Y. Rich & M. Rosenak (Eds). Abiding Challenges:  Research Perspectives on Jewish Education; Studies in Memory of Mordechai Bar-Lev (pp. 303-339). London: Freund; Ramat-Gan: Bar-Ilan University

  Schneller, R. (1991). Cultural diversity and prejudice in nonverbal communication. In J. Lynch, C. Modgil & S. Modgil (Eds.), Cultural diversity and the schools. vol. II (pp. 119-142). London : Falmer Press

  Schneller, R. (1989). Man, nature, science and technology in Jewish thought : selected Hebrew and translated sources. Johannesburg : University of the Witwatersrand, Department of Hebrew and Jewish Studies

  chneller, R. (1988). Video watching and its societal functions for small-town adolescents in Israel. Youth & Society 19(4), 441-459 

  Schneller, R. (1988). The Israeli experience of crosscultural misunderstanding : insights and lessons. In F. Poyatos (Ed.). Cross-Cultural Perspectives in Nonverbal Communication (pp. 153-173). Toronto: C.J. Hogrefe

  Schneller, R. (1985). Heritage and changes in the nonverbal language of Ethiopian newcomers. In M. Ashkenazi and A. Weingrod (Eds.), Ethiopian Jews and Israel  (pp. 33-54). Beer-Sheva : Ben-Gurion University of the Negev, Hubert H. Humphrey Center for Social Ecology

  Schneller, R. (1982).The science-religion problem : attitudes of religious Israeli youth. Youth & Society, 13(3), 251-282 

  Schneller, R. (1982). Training for critical TV viewing. Educational Research, 24, 99-106, 

  Schneller, R. (1980). Continuity and change in ultra-Orthodox education. Jewish Journal of Sociology 22(1), 35-45

  תאריך עדכון אחרון : 22/01/2023