תזות ודיסרטציות

שנה סטודנט/ית מנחה
2023 דרכי התמודדות עם קונפליקט בית-קריירה אצל נשים דתיות בחברה הערבית והקשר לתהליך גיבוש זהות MA שרארי-חשמה, הנאדי ד"ר איילת בנטל-ישראלי
ד"ר אלי שכטר
2021 תפיסתן של נשים חרדיות גרושות את מידת המשמעות של גופי חינוך שונים על חיי הנישואין‏ MA רוזנברג, בריינדי ד"ר ארי זיבוטופסקי
ד"ר איילת בנטל-ישראלי
2019 תהליכי עיצוב תחושת הקוהרנטיות וגיבוש הזהות כפי שנתפשים בעיני בוגרים מאומצים MA כץ גור, דניאל ד"ר אלי שכטר
ד"ר איילת בנטל-ישראלי
2014 התמודדות עם שכול בקרב משפחות נפגעות טרור : היבטים אישיים ומשפחתיים הקשורים בתהליך ההתמודדות עם אובדן בן משפחה מדרגה ראשונה בפיגוע טרור על רקע לאומני MA חממי, לאה ד"ר איילת בנטל-ישראלי
ד"ר אלי שכטר