ביחידה ללימודי הוראה סטאז' ופיתוח מקצועי תוכן ופדגוגיה נפגשים

 

        רמה אחרת של:                                                                  מסלולי לימוד

  • חשיבָה יצירָתית
  • ניהול כתה ייחודי                                                                                            פרטים נוספים 
  • קהילה לומדת מכוונת עָתיד
  • מורה לומֵד ומלַמד
  • חדשנות אקדמִית בהוראה
  • אוירה משפחתית ויחַס אִישי
  • בתי"ס אוניברסיטאיים
  • מיטַב המומחים מִתחומי הדעת
  • אקלים חברתי מכיל ותומך

     טל': 03-5318442  דוא"ל: Teachers.Training@biu.ac.il