תחושת מסוגלות למעבר לחטיבת הביניים כמתווכת בין מבנה מטרות ומעבר אדפטיבי