פרסומים של פרופ' שטרן

זוננפלד, ח', שטרן, א' (ואחרים) (1979). מה יום מיומים; סימפוזיון למהותם וציביונם של הימים בלוח העברי שנתחדשו עם תקומת מדינת ישראל. בשדה חמ"ד , כ"ב, 489-511

שטרן, א' (1978). לתולדותיו של בית המדרש לרבנים בברלין. בתוך י"ד גילת וא' שטרן (עורכים). מכתם לדוד; דברי תורה, מחקרים וחינוך לזכרו של הרב ד"ר דוד אוקס ז"ל. (עמ' 299-320). רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן

שטרן, א' (1973). לבירור מהותה של תורת החינוך ביהדות. בשדה חמ"ד טז, 259-265 

שטרן, א' (1973). ההנהגה הרוחנית בתפיסת האורתודוכסיה בגרמניה. בתוך י' איזנר (עורך). ‬איש על העדה; ספר הכינוס למחשבת היהדות (עמ' 207-224). ירושלים: משרד החינוך והתרבות, המחלקה לתרבות תורנית

שטרן, א' (1972). קוים להבנת השקפת עולמו של הרב שמשון בן רפאל הירש. אפיקי נחלים ד'. 73-76 

שטרן, א' (1972). קווים לדמותו של הרב ד"ר יוסף וולגמוט. בתוך ח"ז הירשברג [ואחרים] (עורכים). ספר חיים משה שפירא, תרס"ב-תש"ל. כר' א-ב. (עמ' 537-548). רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן

שטרן, א' (1967). אדם וייעודו על פי ההשקפה "תורה עם דרך ארץ". בתוך חינוך האדם וייעודו; כינוס שנתי למחשבת היהדות, שנה ט, תשכ"ד - מחשבת החינוך ביהדות, שנה י, תשכ"ה - אדם וייעודו בתפיסת היהדות. (עמ' 383-396). ירושלים: [חמו"ל]

Stern, E. (1977). Values education through instruction : a study of conditions, methods and scope. Ramat-Gan : Bar-Ilan University, School of Education