קורות חיים

  ביוגרפיה מתוך ויקיפדיה

  ממייסדי ביה"ס לחינוך, ראש ביה"ס לחינוך, פילוסופיה של החינוך, תכניות לימודים, חינוך יהודי, יסודות החינוך.

  פרסומים

  פרסומים

  זוננפלד, ח', שטרן, א' (ואחרים) (1979). מה יום מיומים; סימפוזיון למהותם וציביונם של הימים בלוח העברי שנתחדשו עם תקומת מדינת ישראל. בשדה חמ"ד , כ"ב, 489-511

  שטרן, א' (1978). לתולדותיו של בית המדרש לרבנים בברלין. בתוך י"ד גילת וא' שטרן (עורכים). מכתם לדוד; דברי תורה, מחקרים וחינוך לזכרו של הרב ד"ר דוד אוקס ז"ל. (עמ' 299-320). רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן

  שטרן, א' (1973). לבירור מהותה של תורת החינוך ביהדות. בשדה חמ"ד טז, 259-265 

  שטרן, א' (1973). ההנהגה הרוחנית בתפיסת האורתודוכסיה בגרמניה. בתוך י' איזנר (עורך). ‬איש על העדה; ספר הכינוס למחשבת היהדות (עמ' 207-224). ירושלים: משרד החינוך והתרבות, המחלקה לתרבות תורנית

  שטרן, א' (1972). קוים להבנת השקפת עולמו של הרב שמשון בן רפאל הירש. אפיקי נחלים ד'. 73-76 

  שטרן, א' (1972). קווים לדמותו של הרב ד"ר יוסף וולגמוט. בתוך ח"ז הירשברג [ואחרים] (עורכים). ספר חיים משה שפירא, תרס"ב-תש"ל. כר' א-ב. (עמ' 537-548). רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן

  שטרן, א' (1967). אדם וייעודו על פי ההשקפה "תורה עם דרך ארץ". בתוך חינוך האדם וייעודו; כינוס שנתי למחשבת היהדות, שנה ט, תשכ"ד - מחשבת החינוך ביהדות, שנה י, תשכ"ה - אדם וייעודו בתפיסת היהדות. (עמ' 383-396). ירושלים: [חמו"ל]

  Stern, E. (1977). Values education through instruction : a study of conditions, methods and scope. Ramat-Gan : Bar-Ilan University, School of Education

  תאריך עדכון אחרון : 19/01/2023