פעילות חוזרת במילון ממוחשב בספר אלקטרוני ותרומתה לרכישת מילים חדשות אצל ילדי-גן