ידע מוקדם, עומס מידע, עומס קוגניטיבי ותפקוד בביצוע בחירת אלטרנטיבה