הבדלים בתפקוד בתי ספר בשנים שבהן מתקיים מבחן מיצ"ב פנימי וחיצוני