הקשר בין דמיון פנים בין הורים לילדיהם, לבין השקעה הורית ואיכות הקשר ביניהם