English שלחו לחבר

פעולות הדיבור בשיח חופשי של ילדים עם אוטיזם בתפקוד גבוה וילדים בעלי התפתחות תקינה בהתייחסות לשיח בין חברים בהשוואה לשיח בין שותפים שאינם חברים