חוויות שיא בחייהם של מנהלים כמעצבים ומשנים דפוסי ניהול