הקשר בין מודעות עצמית פרטית וציבורית לבין גיבוש זהות האני בגיל ההתבגרות