מטה קוגניציה, שיפוטים מטה קוגניטיביים ותפקודים ניהוליים (בזיקה לזיכרון) : השוואה בין ילדים בספקטרום האוטיסטי בתפקוד גבוה וילדים עם התפתחות תקינה