מהי מידת הקשר בין קשיבות, פניות פסיכולוגית ועומס קוגניטיבי