שלחו לחבר

השפעת הספר האלקטרוני עם מילון על הבנת מלים וכתיבתן בקרב ילדי כיתה ב ממיצב נמוך