שלחו לחבר

פירוש מילים בעת קריאת ספר לילד בקרב אימהות דוברות ערבית והקשר למיצב חברתי-כלכלי ולרמת שפת הילד