שלחו לחבר

השפעת השימוש בעט אלקטרוני על הגשה ובדיקת שיעורי בית במקצועות ריאליים, על כמות הכנת שיעורי הבית, על הישגי מבחנים ושביעות רצון מהש