שלחו לחבר

תהליכי זכרון דקלרטיבי ופרוצדורלי בקרב בעלי תסמנת וילימס, בעלי תסמנת דאון ובעלי תסמנת ה-X השביר בהשואה לבעלי התפתחות תקינה בעלי רמה קוגניטיבית זהה