שלחו לחבר

כיצד מנסה בית הספר הדמוקרטי "ניצן" לצמצם פערים חברתיים אצל אוכלוסיית תלמידים מוחלשת : חקר מקרה