שלחו לחבר

שיפור תהליכי קבלת החלטות ניהוליות חינוכיות באמצעות השהיית ההחלטה לפרקי זמן של שעה ושנת לילה