משך ההיעדרות ודפוסי התקשרות של אנשי קבע בצה"ל כמנבאים את תפיסת התפקוד ההורי ואת חלוקת התפקידים במשפחה