שלחו לחבר

הבדלים בין תלמידים אקסטרנים וחניכי פנימיה הלומדים באותם מוסדות במידת הנכונות לפנות לעזרה בעקבות אלימות בבתי הספר