English שלחו לחבר

השפעת התנסות בחוויה טקסטואלית-ויזואלית תלת מימדית על מודעות המורים לחרדת בחינות, באמצעות טכנולוגית מציאות מדומה (Virtual Reality)