English שלחו לחבר

השפעת השימוש בטכנולוגית מציאות מדומה (virtual reality) על מודעות ההורה להיבט הקוגניטיבי והרגשי של הילד לקוי הקריאה