למידה באמצעות מחשבים ניידים-אישיים וקמפוס וירטואלי כדרך שגרה: פיתוח מיומנויות למידה, מידענות והיבטים אפקטיביים אצל תלמידי כיתות ו’-ז’