מאפייני ההוראה בסביבת קמפוס לימודי-ווירטואלי וכיתות המצוידות במחשבים ניידים-אישיים בהיבט של אסטרטגיות הוראה, אינטראקציה מורה-תלמיד ושילובו של החזון הבית ספרי