"המשמעות האישית לדת": הצעת מושג תיאורטי וקריטריונים לזיהויו בסיפורי חיים