מיני-מוזיאון למדע וטכנולוגיה בבית הספר העל יסודי: סביבה לימודית אותנטית לפיתוח ידע מדעי, תחושת מסוגלות אישית ועמדות חיוביות כלפי מדע אצל תלמידים נאמני המוזיאון