English שלחו לחבר

הקשר בין אסטרטגיות למידה מתווכת באינטראקציה אם-ילד לבין אישיות, התנהגות, מזג וכישורים קוגניטיביים של ילדים בגיל 9:6-8 שנים שנולדו במשקל לידה נמוך ביותר