English שלחו לחבר

השפעת התערבות בפתרון אנלוגיות באמצעות טכנולוגיית מציאות מדומה מטמיעה ((IVR)) על פתרון אנלוגיות מושגיות ותפיסתיות בקרב ילדי גן ממוצא אתיופי