שלחו לחבר

עמידות פסיכולוגית והשתנות קוגניטיבית של ילדים עם ליקויי למידה כפונקציה לאסטרטגיות למידה מתווכת של אם-ילד