שלחו לחבר

קדום ניצני קריאה של ילדי-גן באמצעות קריאת ספר אלקטרוני וספר מודפס בשילוב תיווך של מבוגר ובלעדיו