שלחו לחבר

השפעת התערבות בחשיבה אנלוגית על חשיבה מטפורית בקרב ילדי גן