פרופ' ליפשיץ חפציבה בתיה 77-436-01 נכות התפתחותית התבגרות ובגרות

תשפ"ג

שם ומספר הקורס:

 

סמינריון 77436: נכות התפתחותית התבגרות ובגרות

פרופ בתיה חפציבה ליפשיץ

דר  אירית חן

דר שושנה ניסים

 

שנת לימודים: תשפ"ג  סמסטר: א'+ב'  שעותימי שלישי מ:12:00 עד 13:30

 

 

פרוייקט "עוצמות"  -  קורס משלב עשיה מטעם המל"ג

 

נושא הסמינריון בתשפ"ג

סיפורי חיים   של  בוגרים עם מוגבלות שכלית:

זהות  אישית, איכות חיים  עכשוית ואורינטציית  עתיד

 

מטרת על

-ביצוע עבודה מחקרית מדעית וכתיבת עבודה מחקרית.

 

 

רציונל מחקר איכותי:

הבנה בסיסית של שיטות מחקר איכותניות במדעי החברה, הקניית ידע ומיומנויות בשיטות מחקר איכותניות, תוך דגש על טכניקות ריאיון וניתוח הטקסט. יתרונו של המחקר האיכותני הנו בהתקרבות לניסיונם וחוויותיהם של המשתתפים במחקר, וגמישות המערך המחקרי המתאים עצמו למציאות החברתית המתגלה לחוקר. למחקר האיכותני שתי מטרות עיקריות – הבנה והכרה של חוויית המשתתפים, והובלה לקראת יצירת מודלים תיאורטיים מתוך תהליך של פירוק (דה-קונסטרוקציה) והרכבה מחדש (רה-קונסטרוקציה) של הידע שנאסף תוך שימוש בתהליכי ההתבוננות (רפלקציה) של החוקר ( גיא אנוש).

­­­­­­­­­­

הסמינריון יתקיים בשיתוף סטודנטים עם מוגבלות שכלית המשתתפים בפרוייקט עוצמות אשר ישתתפו בסמינריון במהלך השנה בערך כ-10 – 13 שעורים. סיפורי החיים של סטודנטים אלה יתועדו עי הסטודנטים בסמינריון.  

 

כל זוג סטודנטיות ידובבו ויתעדו סיפורי חיים של סטודנט  אחד עם מוגבלות שכלית. הראיונות ינותחו בהתאם למתודה איכותנית בספר של אשר שקדי (2003) תוך ניסיון לבדוק את תכלית ומשמעות החיים של עם מוגבלות שכלית, תפיסתם את עצמם, עתידם וכו'. הראיון יכלול גם ביקור חד פעמי במסגרת מגוריהם ובילוי קבוצתי משותף.  

בסיום הקורס – תיבנה – מצגת – ספר  - יחד עם הסטודנטים של " עוצמות" שבו יוצגו סיפורי החיים של כל אחד מן המשתתפים  (יוצג בשיעורים האחרונים).

תוצרי  למידה מטרה אקדמית

 • הסטודנט יתוודע לעבודת מחקר במתודולוגיה  איכותית
 • הסטודנט יתוודע לשיטות  ניתוח  במחקר  איכותי
 • הסטודנט יתוועד  לדרכי  ראיון של  אנשים  עם מש"ה
 • הסטודנט ינתח  הראיונות לפי  שלבי  המחקר  האיכותי
 • הסטודנט  יכתוב  עבודה  סמינריונית

מטרות הומניסטית:

א. שילוב סטודנטים עם מוגבלות שכלית באוניברסיטה נמצא בהלימה לעקרונות ה- NormalizationInclusion, ו Participation- ובהלימה לעקרונות אמנת האו"ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות (2006): ש להכיר בכבוד והערך של כל בני משפחת האדם, ובזכויותיהם השוות, כבסיס לחירות, צדק ושלום בעולם". הפרויקט מגשים גם  את עיקרון  החינוך לאורך מעגל החיים באוכלוסיה עם מוגבלות שכלית, בהתאם לאמנת האו"ם: "מדינות שהן צדדים תבטחנה לאנשים עם מוגבלויות את אפשרות הגישה להשכלה גבוהה כללית....לחינוך כללי למבוגרים וללמידה לאורך החיים.... לשם כך, תבטחנה המדינות מתן התאמה סבירה לאנשים עם מוגבלויות".

ב. שינוי עמדות  הסטודנטים במסלול מוגבלות שכלית כלפי יכולת הלמידה של אנשים עם  מוגבלות שכלית בגיל המבוגר.

תרומת הקורס לסטודנטים הרגילים: הסטודנטים  הרגילים ייתרמו מעצם המפגש עם אוכלוסיית המוגבלות השכלית. המפגש מעשיר את עולמם הערכי, הרוחני והמוסרי. הסטודנטים  הרגילים ילמדו להכיר את הפוטנציאל הגלום בקרב אנשים עם מוגבלות שכלית מבחינה קוגניטיבית ורגשית. כאנשי מקצוע בשדה הם משמשים כסוכני שינוי לשיפור העמדות כלפי אוכלוסייה עם מוגבלות שכלית מבחינת הפוטנציאל הגלום בהם ויכולתם להשתלב במסגרות לימודיות רגילות.

 

נושאי הלימוד בסמינריון

סיפורי חיים,  הגדרה וחשיבות

עריכת   ראיונות  חצי  מובנים  לאנשים  עם  מש"ה

שיטות  ניתוח   מחקר  איכותי  (שקדי,2003; (Tracy, 2019

מבנה עבודה  מדעית

כתיבת  עבודה  מדעית

נושאי השיעורים

 

 

מחקר מדעי -  רציונל,  מטרות, מבנה המדעי של מחקר-

 

חלוקת מחקרים לפרזנטציה בנושא סיפורי חיים 

 

פרדיגמות במחקר איכותני

שקדי: פרק 1: הנחות היסוד במחקר האיכותני קונסטרוקטיביסטי 23-36.

שקדי: פרק 4: שיטות איסוף נתונים – ראיון העומק 69-77.

תכנון מערך מחקר של בעיה
מרחבית: פרספקטיבה , מושגית, הגדרת שאלות, מחקר, אוכלוסיית המחקר, תכנון מערך מחקר של בעיה מרחבית: פרספקטיבה, מושגית, הגדרת שאלות, מחקר, אוכלוסיית המחקר,

"פרספקטיבה מושגית, שאלות המחקר ועיצוב המחקר", עמודים 37-54
 

 

פרזנטציות – הצגת מאמר מדעי על סיפורי חיים

 

פרזנטציות – הצגת מאמר מדעי על סיפורי חיים

 

עקרונות כתיבת רקע תאורטי

 

שעור משותף עם הסטודנטים עם המוגבלות – עם דר שושנה נסים

עקרונות איסוף נתונים: האדם ככלי מחקר, ידע סמוי וגלוי, איסוף נתונים מהשדה, הקשר תרבותי של נתונים, פנומנולוגיה, אתנוגרפיה, פרק 3 מתוך מילים מנסות לגעת מאת אשר שקדי: "עקרונות איסוף 68 - הנתונים", עמודים 55

 

שיטות מחקר במיפוי קוגניטיבי: כלי מחקר, פרוצדורות של ניסוי. פרימה אלבז-לוביש, "מחקר
נרטיבי-ביוגרפי בחינוך ובהוראה", מתוך: עיונים במסורות ובזרמים – במחקר האיכותני, עמודים 141

 

.ביצוע ראיונות  עם הסטודנטים של עוצמות

 

מחקר איכותי: על הצליל האיכותי במחקר , לארוג את סיפור החיים.

 

אין לימודים

 

עקרונות איסוף נתונים: האדם ככלי מחקר, ידע סמוי וגלוי, איסוף נתונים מהשדה, הקשר תרבותי של נתונים, פנומנולוגיה, אתנוגרפיה, פרק 3 מתוך מילים מנסות לגעת מאת אשר שקדי: "עקרונות איסוף 68 - הנתונים", עמודים 55

 

משמעות הסבל.

 

הזעקה הלא נשמעת למשמעות.

 

השאיפה למשמעות.

 

סימסטר ב

מס' שעור

 

נושא השיעור

1

 

השלמת סיפורי חיים עם הסטודנטים  - עוצמות

2

 

שעור משותף – נרטיב של זוג   עם מוגבלות

3

 

שעור נפרד - ניתוח סיפורי  החיים

4

 

כתיבת שיטה

 

 

פורים

5

 

כתיבת שיטה  ותוצאות

6

 

תוצאות

7

 

חופשת פסח

8

 

טקס  יום השואה

9

 

יום העצמאות

10

 

כנס ביהס  לחינוך

11

 

דיון

12

 

 • ביקור  באתר  חיריה  עם  פרוייקט  עוצמות - (מוזיאון מונגש   לבוגרים  עם רמה  קוגניטיבית  נמוכה)  -

 

 • השיעור  של  דר סיגל  עדן   מסתיים  ב-11

 

 • יציאה  ב-11.30  -  מפגש  ליד  הספריה

 

 • חזרה  13.30

13

 

בניית מצגות  עם הבוגרים  על סיפור  חייהם

14

 

הצגת המצגת  סיכום

 

 

המחקר כולל שלושה שלבים:

בשלב הראשון ייערכו ראיונות  עומק עם הבוגרים באוניברסיטה,  וכן במסגרת המגורים, .

בשלב השני – פרק התוצאות ינותחו הראיונות בהתאם לשלושת שלבי המחקר האיכותי עפ"י שקדי (2003) , בשלב השלישי ייכתב הדיון.

 

- חובות הקורס:

 •  בקורס זה יש חובת נוכחות בכל השיעורים, שתיבדק מדי שיעור. תלמיד שייעדר מעל שתי הרצאות ללא סיבה מוצדקת לא יורשה להגיש סמינריון, ולא יקבל ציון בקורס.
 • עבודת בונוס של 15 נקודות:  הצגת מאמרים בשיטה האיכותנית (מצ"ב לסילבוס זה עמוד 5).
 • תיעוד סיפור החיים של  בוגרים בעלי מוגבלות שכלית ו בצוע עבודת המחקר (60%). 
 • הרצאה על העבודה בסוף סימסטר ב' (15%)

 

מחקרים על סיפורי חיים מכתב העת " מגמות" וגרונטולוגיה

 

בנד וינטרשטיין, ט'. (2007). הכוח שבסיפור: סיפורי חיים של ניצולי השואה כמשאב להתמודדות בזיקנה. גרונטולוגיה לד(3), 88-79.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.megamot-journal.org.il/NetisUtils/images/loading.gif

נא המתן...

תוצאות חיפוש

חיפוש על פי שם מאמר, כותב, נושא:

 

חיפוש

חיפוש מתקדם

 

 

חיפוש

נקה

 

 

 

 
 

 

 

מַעֲבָר לזהות פורייה: נרטיבים של זהות מתוך משבר ושינוי

https://www.megamot-journal.org.il/css/images/pdf.png

 

נחמה הכהן
דנה אמיר והדס ויסמן

 

כרך נ גיליון 2, ינואר 2016 כרך נ

 

       

 

מקומן של אימהות בתהליך הבחירה של מסלול הקריירה של בנותיהן: מבט פסיכולוגי

https://www.megamot-journal.org.il/css/images/pdf.png

 

ענת בביץ ולינור הדר

 

כרך נ גיליון 2, ינואר 2016 כרך נ

 

       

 

דפוסי שיח בעברית בין אימהות לבין ילדיהן בקרב הקהילה האתיופית בישראל: השוואה בין סיפור מתוך ספר מאויר לבין סיפור של סיפור עם בעל־פה

Mother-Child Interaction via Picture Book or Folktale

https://www.megamot-journal.org.il/css/images/pdf.png

 

יערה סוקולובסקי
דורית ארם

 

כרך נב גיליון 1, אוגוסט 2017 כרך נב

 

       

 

ייחודו של שיח הקזינו בישראל

https://www.megamot-journal.org.il/css/images/pdf.png

 

בל גבריאל־פריד
מימי אייזנשטדט

 

כרך נ גיליון 1, יוני 2015 כרך נ

 

       

 

סיפור משכנע: שכנוע נרטיבי בסוגיות ציבוריות

A Persuasive Story: Narrative Persuasion in Public Issues

https://www.megamot-journal.org.il/css/images/pdf.png

 

דנה וימן זקס
מיה מזור טרגרמן

 

כרך נב גיליון 1, אוגוסט 2017 כרך נב

 

       

 

הזכות לזיכרון: סיפורם של ילדי חבל ימית

The Right to Remember: The Story of the Children of Yamit

https://www.megamot-journal.org.il/css/images/pdf.png

 

יעל הוכמן
דורית רואר־סטריאר

 

כרך נב גיליון 1, אוגוסט 2017 כרך נב

 

       

 

משחק הזהויות: הבניית זהות בקרב פלסטיניות אזרחיות ישראל שלמדו בבתי ספר במגזר היהודי

https://www.megamot-journal.org.il/css/images/pdf.png

 

עביר גאנם
מירי לוין־רוזליס

 

כרך נ גיליון 1, יוני 2015 כרך נ

 

       

 

יצירת משמעות בזיכרונות ילדות של ניצולי גטו טרזיינשטט: מחקר נרטיבי

https://www.megamot-journal.org.il/css/images/pdf.png

 

ליאורה טוקאיר ודבורה קורט

 

כרך מה גיליון 2, דצמבר 2007 כרך מה

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

1 - 9 מתוך 9

 
 

 

 

תחתית הטופס

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

איך כותבים  דיון?

 

דיון

מטרת   הדיון   

לדון ולפרש את  התוצאות תוך הסתמכות על הרקע התיאורטי  ומחקרים  בתחום.

מבנה  הדיון

מתחילים מטרת  המחקר, המשתתפים, הכלים.  

מטרתו העיקרית של המחקר הנוכחי הייתה……….השתתפו……….במחקר השתמשנו בכלים הבאים……… להלן נתייחס לתוצאות המחקר בהתאם לשלושת חלקיו.

חלקי  הדיון:

 

להלן  נדון  בתוצאות  לאור חלקי המחקר:

זהות  אישית

חלק  זה  מתייחס  לתוצאה  שהתקבלה   אצל  כל אחד.

אלה שעברו חיים  קשים  בילדותם -   לנתח  לאור אפקט הסטיגמה....  כלומר  הם  למדו  על מוגבלותם     דרך  אפקט הסטיגמה.........

אלה  שקבלו  יחס  אוהד   בילדותם אפשר  לנתח  דרך המשבר העובר   על משפחת הילד  החריג  -(פורטוביץ ורימרמן   (1986) המשבר העובר על  משפחת הילד החריג, בתוך:  רימרמן, רייטר וחובב   עמ  87-   המרת  ערכים).

משמעות

חברתית

דיון ביחסם לחברים/יחס החברים/חברה  אליהם  בעבר ובהווה

איכות חיים

איכות  החיים  בהווה  - קישור    למודלים  של איכות  חיים

אורינטציית

עתיד

בתחום  עבודה, זוגיות, לימודים

 

 

בסוף הדיון- סיכום.

 מסקנות

המלצות מחקריות,

המלצות יישומיות.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ביבליוגרפיה – מחקר איכותי - לסמינריון

 

 

חזן, ח' (2001). קול אחר:  על הצליל האיכותי במחקר. בתוך: נ', צבר בן יהושע.  מסורות וזרמים במחקר  האיכותי (עמ' 9-12). לוד: דביר. (חינוך 370.72 מסו.וז תשס"א)

יחזקאל, (פרידלר), א' (1999). לארוג את סיפור החיים. תל אביב, הקיבוץ המאוחד. (חינוך D47  יחז.לא תשנ"ט)

לוקאס, א' (1995). משמעות הסבל. תל אביב, מורן. (חינוך 616.8914  לוק.מש תשנ"ה)

ליבליך, ע' (2007). ילדי כפר עציון. ירושלים: כתר (חינוך E113.2415 וגם בטקסט אלקטרוני)

ספקטור-מרזל, ג' (2012). הסיפור אינו כל הסיפור: תעודת הזהות הנרטיבית. מגמות, מח(2), 227-250.

קסן, ל' וקרומר-נבו, מ' (עורכות) (2010). ניתוח נתונים במחקר איכותני. הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. (חינוך 300.72 נתו.נת תש"ע)

שקדי, א' (תשס"ג). מילים המנסות לגעת: מחקר איכותני - תאוריה ויישום. תל אביב: רמות. (חינוך 001.42 שקד.מל תשס"ג)  

 תובל-משיח, ר' וספקטור-מרזל, ג' (2010). (עורכות). מחקר נרטיבי: תאוריה, יצירה ופרשנות. ירושלים: מאגנס ומכון מופ"ת. ( חינוך 300.72 מחק.נר תש"ע)

פרנקל, ו' (1970(. האדם מחפש משמעות. תל אביב: דביר. (חינוך 616.8914 פרנ.אד תש"ל)

פרנקל, ו' (תשמ"ב). הזעקה הלא נשמעת למשמעות: הפסיכותרפיה וההומניזם. תל אביב: דביר (חינוך 616.8914 פרנ.זע תשמ"ב)

פרנקל ו' (תשמ"ה). השאיפה למשמעות. תל אביב: דביר  (חינוך 616.8914 פרנ.שא תשמ"ה)

 

 

Seidman, I. (2013). Interviewing as qualitative research: A guide for researchers in education and the social sciences (4rd ed.).  New York: Teachers College Press. (פרק אחרון)

(Soc. Sci. 300.723 SEI i4)

מקור ספרות מומלץ:

Josselson, R., & Lieblich, A. (2003). A framework for narrative research proposals in psychology. In R. Josselson, A. Lieblich, & D.P. McAdams (Eds.), Up close and personal: The teaching and learning of narrative research (pp. 259–272). Washington, DC: American Psychological Association. (טקסט מלא)

 

פרוייקט עוצמות והגיל המפצה

 

ליפשיץ, ח'. (2011) "תאוריית הגיל המפצה" בית הספר לחנוך, אוניברסיטת בר אילן, פרסום פנימי.

 

 

           

Lifshitz-Vahav, H. (2015). Compensation Age Theory (CAT): A monograph on the effect of chronological age in a population of intellectual disability. Education and Training in Autism and Developmental Disabilities, 50(2), 142–154.

 

            Lufting, R. L.  (1987).  Teaching the mentally retarded student: Curriculum methods and strategies.  Boston: Allyn Bacon Inc. חינוך) 371.928 LUF t(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פריצת דרך הומניסטית ומדעית

במגמה לחינוך מיוחד

בבית הספר לחינוך בבר - אילן

 

 

 

שבעה סטודנטים עם מוגבלות שכלית

עם וללא תסמונת דאון-סיימו חמישה

קורסים אקדמיים של התואר הראשון, ביצעו מבחנים ועבודות וקבלו קרדיט אקדמי

 

 

 

פרופ' חפציבה ליפשיץ

ראש התכנית

 

 

 

 

שבעה סטודנטים עם מוגבלות שכלית עם וללא תסמונת דאון שולבו וסיימו חמישה קורסים אקדמיים של התואר הראשון בבית הספר לחינוך בבר אילן. הסטודנטים היו רשומים כשומעים חופשיים עם זכות בחינה, עמדו במטלות הקורס, כולל ביצוע עבודות ומבחנים, הציגו פרזנטציה מדעית וקבלו קרדיט אקדמי.

השילוב הינו חלק מ"פרויקט עוצמות" - שילוב אקדמי בשלוש רמות לסטודנטים עם מוגבלות שכלית עם וללא תסמונת דאון המתבצע במסגרת הקתדרא לחקר כושר ההשתנות והתפתחות האינטליגנציה ע"ש מצ'אדו בבית הספר לחינוך בבר- אילן.

בתשע"ו יתווספו לפרוייקט שתי סטודנטיות נוספות עם מגבלה שכלית.  בנוסף לקורסים בבית הספר לחינוך, ביוזמת מנהלת המדרשה דר טובה גנזל  לומדים הסטודנטים קורס ביהדות במדרשה לבנות. כמו כן הם לומדים אנגלית שהינו חלק מדרישות האוניברסיטה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הקורסים

קרדיט אקדמי

מרצה

 

מבוא לחינוך מיוחד

1

ד"ר סיגל עדן

אתגר שכלי

1

ד"ר דליה טל

מחשבים

1

ד"ר סיגל עדן

 

מגמת חינוך בלתי פורמלי

מבוא לחינוך בלתי פורמלי

 

2

 

ד"ר שושנה בן טוב

ד"ר שושנה בן-טוב

תשע"ו

 

 

אנגלית

 

רונלי ניסים

יהדות - המדרשה לבנות

1

הרב ישראל סמט

חברותא

1

רונלי ניסים ואתאל ליפשיץ

מבוא לתורת החינוך וההוראה

2

ד"ר אסתי איזמן

שילוב הילד בעל הצרכים המיוחדים

1

ד"ר אסתי איזמן

 הילד בעלי שיתוק מוחין

1

ד"ר אסתי איזמן

 

 

 

 

פרויקט  "עוצמות" כולל שלושה שלבים:

לדברי פרופ' חפציבה ליפשיץ–והב, ראש הקתדרא לחקר וקידום כושר ההשתנות ע"ש מצ'אדו וראש פרויקט עוצמות, כ10% מבעלי המוגבלות השכלית הקלה מסוגלים להשתלב בתכנית שכזו.

 

לסטודנטים בעלי המוגבלות השכלית מוצמדת מורה המלווה אותם  תוך כדי הלימוד בקורסים ולאחר הלימודים, בביצוע עבודות וכו'. במסגרת קורס מחשבים למדו הסטודנטים להכין תוכנות לימודיות עבור ילדים עם צרכים מיוחדים וכן להכין ולהציג פרזנטציה מדעית בשם: לימודים בגיל המבוגר – רקע תאורטי, מטרות והיבטים מעשיים.

 

       
   
 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

המטרות האופרטיביות של הפרויקט:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

באמנת האו"ם (2006) למען זכויות האדם המוגבל נכתב:

 

"יש להבטיח מערכת חינוך מכילה בכל הרמות ובלמידה לאורך החיים, במטרה לפתח את היכולות הגלומות בבני האדם, את תחושת הכבוד והערך העצמי, ולחזק את הכבוד לזכויות האדם,  לחירויות היסוד  ולמגוון האנושי".

 

בית  הספר לחינוך באוניברסיטת "בר אילן"                                                                                מגשים עקרונות אלה הלכה למעשה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


מבנה ודרכי ניסוח  בעבודה מדעית.

פרופ חפציבה ליפשיץ

מבוא:

מבוא – הצגת הבעיה והגדרת הנושא, הנימוקים לבחירת הנושא (נימוקים מקצועיים),

 

להתחיל ב: מטרתו העיקרית של המחקר הנוכחי היא לבדוק.

 

להסביר מושגים או הרציונל של המחקר מתוך המציאות

לסיים ב: ברקע התיאורטי שלהלן יוצגו הפרקים הבאים.

דוגמא:

החוק האמריקאי ((Individuals with Disabilities Education Act, 1975 ובעקבותיו חוק החינוך המיוחד בישראל מדברים על שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים ב"זרם המרכזי" ((Mainstreaming בסביבה פתוחה ומקבלת ("least restrictive environment"). השאיפה היא שתנועת התלמידים תהיה לכיוון של הגברת האינטגרציה, כאשר הבסיס האידיאולוגי-ערכי הוא שאין לנתק אנשים מהמסגרת הטבעית שבה הם חיים (חוק החינוך המיוחד, 1988).

החל מתשנ"ז פועלים בישראל מרכזי תמיכה יישוביים/אזוריים (מתי"א) שמטרתם, בין היתר, לספק שירותי חינוך מיוחד לתלמידים עם צרכים מיוחדים הלומדים בחינוך הרגיל, (בהם: תלמידים מתקשים בלימודים, עם לקויי חושים, עם נכויות קשות ובעיות תפקודיות בתחום הלמידה וההתנהגות) ובכך למנוע את הפנייתם לוועדות השמה (חוזר מנכ"ל, יוני, 1996). מדובר ב- 14,000- תלמידים המהווים כ- 1.8% לערך מתוך 1.5 מיליון תלמידי החינוך הרגיל (פז, 1997).

     משיחות עם מורים בשדה עולה כי הם מתקשים להתמודד עם משימת השילוב במיוחד, אולם בישראל לא נערך מחקר אמפירי שבדק את עמדותיהם בנושא זה. לאור האמור לעיל מובנת חשיבותו של המחקר הנוכחי שנועד לבדוק את נכונותם של סטודנטים להוראה, מורים ואנשי מקצוע פארא-רפואיים לקלוט תלמידים עם צרכים מיוחדים בכיתתם, ותחושת מסוגלותם להתמודד עם תלמידים אלה. מטרת המחקר היתה לבדוק האם יהיה הבדל בעמדות הסטודנטים כפונקציה של מסלול ההכשרה, סוג החריגות ודרגת חומרתה וכן האם יהיה הבדל בעמדות כלפי שילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים ובתחושת המסוגלות לעבוד עם ילדים אלו, בין סטודנטים לבין מורים ואנשי מקצוע פארא-רפואיים, העובדים בשדה והמתמודדים עם תלמידים אלה בפועל.

רקע התיאורטי :

על הרקע להציג את  התיזה עליו מבוסס המחקר ואת  המקורות  הספרותיים הרלוונטיים לנושא המוצע. המקורות צריכים להיות חדשניים  מ10- השנים האחרונות.  על הסטודנט לבצע חיפוש ממוחשב במאגרי המידע בעברית ובאנגלית (ERIC ן-PSYCH-LIST) לגבי הנושא המוצע ולהציג כאמור מחקרים עדכניים בנושא.   הרקע צ.ל. -מחולק לפרקים אשר בסופם נגזרת השערת מחקר. -יש לקשר כל פרק לפרק הבא. בסוף הרקע התיאורטי  סיכום של הרקע התיאורטי אשר מוביל למטרות המחקר.

דוגמת סיכום:

מן המחקרים שהבאנו עד כה העולה כי………בעוד שהמחקרים הנ"ל בדקו עמדות כלפי שיתוק מוחין במחקר הנוכחי נבדוק עמדות כלפי תלמידים עם צריכם מיוחדים בכלל. לאור האמור לעיל מטרתו העיקרית של המחקר הנוכחי היא לבדוק.....המחקר יחולק ל-4 חלקים. להלן נציג את מטרות המחקר בזיקה ל-4 חלקיו. ..

 

א. עמדות  בתחום הקוגניטיבי  

בדיקת הבדלים בעמדות בתחום הקוגניטיבי בין המורים בזיקה לסוגי החריגות.

ב. עמדות  בתחום הרגשי

בדיקת הבדלים בעמדות בתחום הרגשי בין המורים בזיקה לסוגי החריגות.

ג .עמדות  בתחום התנהגותי

בדיקת הבדלים בעמדות בתחום ההתנהגותי בין המורים בזיקה לסוגי החריגות.

 

השיטה:

נבדקים:

נבדקו., ג'נדר:  גיל:    השכלה:

כלים: הליך.

שאלות המחקר:

פרק זה מציג את השערות  ושאלות מחקר בדיוק בהתאם לחלקי המחקר המוצגים בפרק מטרות המחקר.  ההבדל הוא בניסוח: השאלות מפורטות יותר ונגזרות בהתאם לכלי המחקר המוצגים בפרק השיטה. במידה והנושא חדשני ובשום אופן אין השערות יש לכתבו באופן הבא:

בהעדר השערות אשר יצביעו על כיוון מסוים העדפנו לנסח שאלות מחקר. להלן נציג את שאלות המחקר בזיקה לשלושת חלקי המחקר.

א. עמדות  בתחום הקוגניטיבי  

השאלה: האם יהיו הבדלים בעמדות בתחום הקוגניטיבי עפי"י סולם .............בין המורים בזיקה לסוגי החריגות.

ב. עמדות  בתחום הרגשי

השאלה: האם יהיו הבדלים בעמדות בתחום הרגשי עפ"י סולם...............בין המורים בזיקה לסוגי החריגות.

ג .עמדות  בתחום התנהגותי

השאלה: האם יהיו הבדלים בעמדות בתחום ההתנהגותי עפ"י סולם............בין המורים בזיקה לסוגי החריגות.

 

תוצאות המחקר:

מציג את תוצאות המחקר בטבלאות, תוך התייחסות מילולית תיאורית לכל טבלה.

להלן נציג את תוצאות המחקר בהתאם לשלושת חלקיו:

 

א.עמדות  בתחום הקוגניטיבי  

השאלה היתה : האם יהיו הבדלים בעמדות בתחום הקוגניטיבי בין המורים בזיקה לסוגי החריגות.  לבדיקת שאלה זו נערכו ניתוחי t-test

ממוצעים וסטיות תקן יוצגו בטבלה מס'     

להציג הטבלה

 

יש להתייחס במספר מילים לתוצאות הטבלה.

מן הטבלה עולה כי ………..

 

ב.עמדות  בתחום הרגשי

השאלה: האם יהיו הבדלים בעמדות בתחום הרגשי בין המורים בזיקה לסוגי החריגות.  כנ"ל.

ב.עמדות  בתחום התנהגותי

השאלה: האם יהיו הבדלים בעמדות בתחום ההתנהגותי בין המורים בזיקה לסוגי החריגות.

 

בסוף פרק תוצאות סיכום.

 

דיון

פירוש התוצאות תוך הסתמכות על הרקע התיאורטי.

 

הדיון מתחיל בסיכום קצר של המטרות, המשתתפים, הכלים

מטרתו העיקרית של המחקר הנוכחי הייתה……….השתתפו……….במחקר השתמשנו בכלים הבאים……… להלן נתייחס לתוצאות המחקר בהתאם לשלושת חלקיו.

 

א.עמדות  בתחום הקוגניטיבי  

השאלה היתה : האם יהיו הבדלים בעמדות בתחום הקוגניטיבי בין המורים בזיקה לסוגי החריגות.  לבדיקת שאלה זו נערכו ניתוחי t-test . מתוצאות המחקר עולה כי לא נמצאו הבדלים בעמדות בתחום הקוגניטיבי בין המורים.   תוצאות אלה תואמים ממצאי מחקרים אחרים ולפיהם לא נמצאו הבדלים בעמדות.

 

כאן יש לפרש למה לא נמצאו ההבדלים או  כן נמצאו הבדלים. ההסברים יכולים להיות תואמים מחקרים אחרים וגם הסברים מקוריים.

 

בסוף הדיון- סיכום.

 מסקנות

המלצות מחקריות,

המלצות יישומיות.