פרופ' נירית באומינגר צביאלי הספקטרום האוטיסטי (ASD): מאפיינים, דרכי אבחון והערכה תפקודית 817-7491-01

תאריך עדכון: אוקטובר 2022

הספקטרום האוטיסטי (ASD): מאפיינים, דרכי אבחון והערכה תפקודית

 

 817-7491-01

שם המרצה: פרופ' נירית באומינגר-צביאלי

סוג הקורס: שיעור

שנת לימודים: תשפ"ג                 סמסטר:   א                      היקף שעות: 1 ש"ש

אתר הקורס בספריה:

פרופ' באומינגר-צביאלי נירית 817-7491-01 הספקטרום האוטיסטי (ASD) | בית הספר לחינוך (biu.ac.il)

  • מטרות הקורס ותוצרי למידה (מטרות על / מטרות ספציפיות): הבנה מעמיקה של הספקטרום האוטיסטי  (ASD). בסמסטר הנוכחי נדון בהבנת המאפיינים המרכזיים של ילדים אלה, ודרכי אבחון והערכה מקובלות.

 

ב. רציונל, נושאים: הקורס יתמקד בהיכרות עם מאפייני מרכזיים  של ילדים בספקטרום האוטיסטי (ASD),  אבחנה מבדלת על פי ה- DSM-5. הקורס יעסוק בתיאוריות מרכזיות להבנת ASD. מאפיינים מרכזיים בתחום חברתי-רגשי של ילדים עם ASD ומאפיינים מרכזיים בתחום ההתנהגותי. נלמד על קומורבידיות של ASD עם הפרעות אחרות. בנוסף הקורס יעסוק בהצגת עקרונות באבחון והערכה, הצגת כלי איתור ואבחון דיאגנוסטיים:  , ADI, ADOSתרגול כלי האבחון וכלי הערכה בתחומי תפקוד שונים והדגמה של תהליך אבחון קוגניטיבי.

 

מהלך השיעורים:

ההוראה הפרונטאלית  בקורס מלווה בסרטוני המחשה ומצגות, למידה מתוך דיונים וניתוח תיאורי מקרה.

3 שעורים יתקיימו במפגשי זום, כמפורט בתוכנית ההוראה.

 

  

 תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

 

מס' השיעור

נושא השיעור

1 23.10

מאפיינים מרכזיים, המעבר מ IV-DSM ל 5-DSM

2-3

30.10

6.11-זום

תיאוריות מרכזיות להבנת ASD: רגשיות, סוציו קוגניטיביות וקוגניטיביות+ניתוח סרט

 

4-5-6

13.11, 20.11, 27.11

ASD תפקוד חברתי-רגשי: קוגניציה חברתית

ASD תפקוד חברתי רגשי – אינטראקציה חברתית

7

4.12-זום

 

 

ASD תפקוד תקשורתי

ASD מאפיינים התנהגותיים

8 11.12

 

אבחון והערכה בספקטרום האוטיסטי--עקרונות

9   18.12

 

אבחון--הצגת כלי איתור אבחון

 

25.12

חופש חנוכה

10-  1.1

זום

 

ADI/ADOS

הצגת האדוס- הרצאת אורח

8.111

 

הערכה תפקודית—הצגת כלי הערכה בתחומי תפקוד שונים

 

12 15.1

ASD  קומורבידיות

13 22.1

 סיכום הקורס

 

ג. דרישות קדם:

אין

 

ד. חובות / דרישות / מטלות:

קריאת החומר הנלווה

 

ה. מרכיבי הציון הסופי:

100% בחינה

 

 

 

ו. ביבליוגרפיה:

קריאת חובה

 

קריאה מומלצת-ספרים

 

Gal, E., & Yirmiya, N. (2021). Repetitive and Restricted Behaviors and Interests in Autism Spectrum Disorders: From Neurobiology to Behavior. Cham: Springer

 

Bauminger-Zviely, N., Eytan, D., Hoshmand, S., & Rajwan Ben-Shlomo, O. (2021). Preschool peer social intervention (PPSI) in Autism Spectrum Disorder: Social communication growth via peer interaction, play, and conversation.  Cham: Springer

 

Bauminger-Zvielly, N. (2013). Social and academic abilities in high-functioning autism spectrum disorders. New York: Guilford press.

 

 

 

 

 

חומר מחייב למבחנים:

 

 

 

 

החומר הנלמד בהרצאות וחומר קריאת החובה

 

 

ז. שם הקורס באנגלית: ASD -- Autism Spectrum Disorders