תזות ודיסרטציות

שנה סטודנט/ית מנחה
2023 הקשר בין היעילות של תרגול שליפה בלמידה לבין חרדת בחינות וזיכרון עבודה בקרב תלמידי תיכון MA חלא, אורטל ד"ר ורד חלמיש
2022 למידה באמצעות מבחנים בקרב ילדים : מענה גלוי לעומת מענה סמוי MA סמארה נאסר, מיסם ד"ר ורד חלמיש
2021 השפעת שיטת הלמוד (תרגול שליפה לעמת שנון ) ומדיום הלמוד (ניר או מסך) על למידת אוצר מילים בשפה זרה (אנגלית) MA אליאס, דורית ד"ר ורד חלמיש
2019 אפקט המבחן המקדים בקרב ילדים בכיתות ב ו-ה MA אורן, שני-מיכל ד"ר ורד חלמיש
2019 ההשפעה של משוב מרחיב טהור על למידה ממבחנים MA בורנשטיין, אריק ד"ר ורד חלמיש
2018 הבנת הנקרא ומטה-הבנה בקריאה ממסך לעומת קריאה מנייר בקרב ילדים בכיתות ב ו-ה MA אלבז, אליסיה ד"ר ורד חלמיש
2018 השפעת גודל הגופן על זמן קריאה, הבנת הנקרא ושיפוטי הבנה בקרב ילדים צעירים ובוגרים MA בלאיש, ימית ד"ר ורד חלמיש
2018 הגברת התרומה של למידה באמצעות מבחנים : הקשר בין רמת הקושי של מבחן האימון לרמת הקושי של מבחן הקריטריון MA וייס, איתי ד"ר ורד חלמיש
2017 ההשפעה המשולבת של תגמול וסקרנות על זיכרון MA מדמון, ענבל ד"ר ורד חלמיש