תזות ודיסרטציות

שנה סטודנט/ית מנחה
2021 תפיסתן של נשים חרדיות גרושות את מידת המשמעות של גופי חינוך שונים על חיי הנישואין‏ MA רוזנברג, בריינדי ד"ר ארי זיבוטופסקי
ד"ר איילת בנטל-ישראלי
2018 הקשר בין הכשרת המורים לבין החינוך לויסות רגשי בבתי הספר MA אלדד, שלום ד"ר ארי זיבוטופסקי
ד"ר דניאל רביב
2017 "התורה כולה על רגל אחת" : השוואה בין שתי שיטות לשינון בעל-פה של תרי"ג המצוות בחינוך היסודי הדת MA רפפורט, שמואל ד"ר ארי זיבוטופסקי
2016 סגירת פצעים בשבת וביום טוב MA ויסבורט, שי ד"ר ארי זיבוטופסקי
2016 הגדרת מצב נפשי כפיקוח נפש MA ולד, יהודה ד"ר ארי זיבוטופסקי
2016 האחדת פסיקה הלכתית: בין הכלה לדחיקה : עיונים ראשונים על מגמות של האחדת הפסיקה ההלכתית בזיקה להגות ההלכתית של רבני מרוקו בתוך השיח ההלכתי הגבוה במדינת ישראל במאה העשרים MA פנגלה, שרון ד"ר ארי זיבוטופסקי
2015 קרם בשבת : הסתכלות חדשה על מריחת קרם בשבת לאור הממצאים המדעיים MA אות, יוסף ד"ר ארי זיבוטופסקי
פרופ' הנרי טראו
2015 בליעה בכלים: מחקר תפיסה : האם יש תפיסת טעם של בליעות בכלים המיוצרים היום? MA פינסון, חיים מיכאל ד"ר ארי זיבוטופסקי
2014 ידע, עמדות ותפיסות של אנשי צוות פליאטיבי כלפי תמיכה רוחנית בחולים וכלפי מקצוע הלווי הרוחני MA בגריש, הילה פרופ' נטע בנטור
ד"ר ארי זיבוטופסקי
2014 ‫קיום ברית מילה במקרה של צהבת יילודים MA גרינצייג, אבישי ד"ר ארי זיבוטופסקי
2014 ראיה בעזרת אמצעים בהלכה MA כהן, איתן ד"ר ארי זיבוטופסקי
2013 השפעת בדיקת אבהות והריון חוץ גופי על הלכות ממזרות וההשלכות החינוכיות MA גיגי, יעקב ד"ר ארי זיבוטופסקי
2012 הגורמים לצמצומה המשמעותי של מחלת הטיי זקס באוכלוסייה היהודית MA יפרח, יהודה אודי ד"ר ארי זיבוטופסקי
2011 מחקר בסוגיית "פתיל תכלת" לשם הוראתו לנוער לקראת בר מצווה MA מרצבך, הלל יעקב ד"ר ארי זיבוטופסקי
2011 מילה בחזית הטכנולוגיה : ברית מילה בלייזר - היבטים הלכתיים MA מרקוביץ, איתי ד"ר ארי זיבוטופסקי